Atrás

ESPAÑA

ROMANICO

ARQUITECTURA

 

ARAGON CASTILLA CATALUÑA NAVARRA MAPAS

 

 

MAPAS

 

 

ARAGÓN

S. X

Arq, X, Castillo de Monzón, origen árabe, Aragón

Arq. X, Iglesia de Busa, Serrallo, Huesca

Arq, X, Iglesia de S. Bartolomé de Gavin, Huesca

Arq, X, Monasterior de S. Cruz de los Seros, Huesca

  

S. XI

Arq, XI-XII, Catedral, exterior, ábside lateral, Jaca, Huesca Arq, XI-XII, Catedral, interior, Naves, Jaca, Huesca, Bóvedas del XVI Arq. XI-XII, Catedral, S. Pedro, exterior, puerta lateral, Jaca, Huesca 1077-1130 Art, XI-XII, Catedral, S. Pedro, interior, Crucero, cúpula nervada, Jaca, Huesca Arq, XI, Catedral, S. Pedro, interior, Nave, Jaca, Huesca Art, Arq, XI, Castillo de Loarre, Huesca, España, 1015-1023 Arq, XI, Iglesia de San Caprasio, Santa Cruz de los Seros, Huesca Arq, XI, San Juan de la Peña, Columnas y capiteles historiados, Huesca Arq, XI-XII, San Juan de la Peña, Huesca, España, 1021 Arq, XI-XII, San Juan de la Peña, Exterior, Huesca, España, 1025 Arq, XI-XII, San Juan de la Peña, Exterior, Conjunto, Huesca, España, 1021 Arq, XI-XII, Monasterio de San Juan de la Peña, Exterior, Huesca, España, 1021 Arq, XI-XII, Monasterio sw San Juan de la Peña, Interior, Abside, Huesca, España, 1021 Arq, XI, Monasterio, San Juan de la Peña, Claustro, columnata, Huesca, 1025 Arq, XI, Monasterio de S. Juan de la Peña, claustro, arcadas, Huesca, 1025 Arq, XI-XII, Columnata, Claustro, Monasterio de San Juan de la Peña, Huesca, España, 1021
Arq, XI-XII, Columnata del Claustro, San Juan de la Peña, Huesca España, 1025 Arq, XI-XII, Columnata del Claustro, San Juan de la Peña, Huesca España, 1025 Arq, XI-XII, Claustro, San Juan de la peña, Huesca, España, 1025 Arq, XI, Monasterio, S. Juan de la Peña, acceso desde el claustro, Huesca, 1025 Arq, XI, Iglesia de San Martín de Oliván, exterior, cabecera, ábside, Huesca,1060 Arq, XI, <<<<<<iglesia de S. Pedro el Viejo, claustro, Huesca                    

 

S. XII

 

Arq XII Abizanda, exterior, Huesca Art, Arq, XII, Castillo de Loarre, Huesca Art, Arq,, XII, Castillo de Loarre, Huesca Art, Arq, XII, Fortaleza de Fantova, Huesca Art, Arq, XII, Iglesia de Amitier, Conjunto, Huesca Art, Arq, XII, Iglesia de Chirivera, Nuestra Señora de Congost, Huesca Art, Arq, XII, Iglesia de Conques, exterior, cabecera, Huesca Arq, XII, San Martín de Chía, cabecera, Huesca Art, Arq, XII, Iglesia de Olivan, exterior, cabecera, Huesca Art, Arq, XII, Iglesia Adahuesca-Trevoño, exterior, fachada principal, Huesca Arq, XII, Iglesia de S. María, portada, Uncastillo,Zaragoza Arq, XII, Iglesia de S. Pedro, Siresa, Huesca Arq, XII, Monasterio de S. Pedro el Viejo, claustro, Huesca Arq, XII, Iglesia de San Martín de Chía, Huesca Arq, XII,San Martín de Chía, interior, Huesca Arq, XII,San Vicente de Chía, portada, Huesca
Art, Arq, XII, Panoerámica e iglesias románicas, Daroca, Zaragoza Art, Arq, XII, Adahuesca-Treviño, exterior, cabecera, Huesca Art, Arq, XII, Jambas, capiteles, Iglesia de San Vicente de Labuerda, Huesca Art, Arq, XII, Iglesia de Espuéndolas, Huesca Arq, Arq, XII, Portada, Iglesia de El Bayo, Zaragoza Art, Arq, XII, Abside, interior, bóveda de horno, Hacin de Garcipollera, Huesca Art, Arq, XII, Bóveda, interior, Fontanova, Huesca Art, Arq, XII, Cabecera, interior, ábside, Iglesia de Busa, Huesca Arq, XII, Monasterio de Veruela, Sala  Capitular, Zaragoza Art, Arq, XII, interior, Nave Mayor, Iglesia de Alaón-Sopeira, Huesca Art, Arq, XII, Monasterio de Piedra, exterior, conjunto, Zaragoza, España, 1174 Art, Arq, XII, Monasterio de Piedra, interior, ruina, Zaragoza, España, 1194 Art, Arq, XII, Monasterio de Piedra, interior, DeambulatoriooClaustro, Zqaragoza, España, 1194 Art, Arq, XII, Monasterio de Piedra, interior, Deambulatorio, Acceso al Claustro, Zaragoza, España, 1194
Art, Arq, XII, Monasterio de Piedra, Deambulatorio del Claustro, Zaragoza, España, 1194 Art, Arq, XII, interior, Catedral, Huesca                            

 

 

 

 

CASTILLA

s. x

Arq, X, Abadía de San Pedro de Arlanza, Fundada por Fernán González, 912 Arq, X, Monasterio de San Pedro de Arlanza, Burgos, 912 Arq, X, Monasterio de San Pedro de Arlanza, Burgos 912

 

S. XI-XII

Arq, XI, Plantas, S. Martín de Fromista, S. Isidoro de León, Santiago de Compostela Arq, XI-XI, Monasterio de Carboeiro, Pontevedra, columnas, 1083 Arq, XI-XII, Monasterio de Carboeiro, Pontevedra, 1083

 

S. XII

Arq, Elementos arquitectónicos Bóvedas A rq, XII, Iglesia de Sograndio, portada, Asturias Arq, XII, Sant María de Siones, Burgos Arq, XII, San Pedro de Cervatos, colegiata, exterior, cabecera, Santander, 1199 Arq, XII, Catedral, exterior, conjunto, Ciudad Rodrigo, Salamanca, finales siglo Arq, XII, Catedral, vista general, Lugo Arq, XII, Catedral, cimborrio, Toro, Zamora 1160 Arq, XII, Colegiata, Exterior, vista general, Toro, Zamora, finales siglo Art, Arq, XII, Catedral, Cimborrio con cúpula gallonada, Zamora, España
Arq, XII, Catedral,  Puerta del Obispo, Zamora Arq, XII, Catedral, Puerta del Obispo, ornacina lasteral, Zamora Arq, XII, Catedral, exterior, Puerta del Obispo, Zamora Arq, XII, exterior, portada, Iglesia de Santiago del Burgo, Zamora Arq, XII, Catedral, vista general, Orense Arq, XII, Catedral vieja, interior y planta, Salamanca 1175 Arq, XII, Catedral vieja, interior, nave, Salamanca Arq, XII, Catedral vieja, interior, cimborrio, Salamanca 1150 Arq, XII, Catedral vieja, exterior, Cimborrio, Torre del Gallo, Salamanca 1150 Arq, XII, Catedral vieja, exterior, Cimborrio, Torre del Gallo, Salamanca, 1150 Arq, XII, Iglesia, Celanova, Lugo
Arq, XII, Colegiata, exterior, vista general desde la cabecer, S. Pedro de Cervatos, Santander 1199  Arq, XII, Colegiata, maqueta, S. María del Mar. Santander _Art, XII, Colegiata, exterior fachada, Santillana del Mar, Santander Arq, XII, Colegiata, interior, claustro, Santillana del Mar, Santander Arq, XII-XIII, Monasterio de Veruela, interior, columna, Fitero, Navarra 1115 Arq, XII, Columna y capiteles historiados Art, Arq, XII, San Vicenjo, Burgos, España Arq, XII, San Juan de Duero, claustro, Soria Arq, XII, San Juan de Duero, claustro, Soria
Art, Arq, XII, San Juan de Duero, Claustro, arcadas, Soria, Españ Arq, XII, San Juan de Duero, Claustro, Soria Arq, XII, San Juan de Duero, claustro, Soria Arq, XII, San Juan de Duero, claustro, Soria Art, Arq, XII, Monasterio de Moreruela, Zamora, España Art, Arq, XII, San Martín de Fromista, exterior, cabecera, Palencia, España Art, Arq, XII, San Martín de Fromista, Exterior, conjunto, Palencia, Espana Arq, XII, San Martín de Fomista, conjunto exterior, Palencia, 1100 Art, Arq, XII, Iglesia de Cantamuda, exterior, Palencia, España Arq, XII, Iglesia de la Magdalena, exterior , vista general y portada, Zamora Arq, XII, Monasterio de las Huelgas, exterior, Burgos, finales siglo Arq, XII, Monasterio de Moreruela, Zamora Arq, XII, Santo Domingo de Silos, planta,tal como era en ese siglo, Burgos
Arq, XI y XII, Monasterio de S. Domingo de Silos, galería inferios del XI y superior del XII, Burgos Arq, XI y XII, Monasterio de S. Domingo de Silos, Claustro, columnas y capiteles, Burgos Arq, XI y XII, Abadía de Santo domingo de Silos, interior, claustro, Burgos Arq, XI, Monasterio de santo domingo de Silos, claustro Arq, XII, SMonasterio de Santo Domingo de Silos, Claustro, ala oeste Pin, XII, Santo Domingo de Silos, claustro, interior, Galería Arq, XII, Monasterio de San Andrl¡és del Arroyo, Claustro, Palencia Arq, XII, Palacio de Gelmirez, Santiago de Compostela Arq, XII, Fachada Principal, portada, exterior, Iglesia de Santiago del Burgo, Zamora Arq, XII, Muralla, Avila, Mediados siglo
Arq, XII, Iglesia, exterior, portada, Sograndio, Asturias Arq, XII, Cabecera, exterior, Iglesia de Santiago del Burgo, La Coruña Arq, XII, Fachada, Basílica, San Isidoro, León Arq, XII, Portada del crucero, Colegiata de San Isidoro, León Arq, XII, San Isidoro, exterior, Puerta del Perdón, León, Castilla Arq, XII, Palacion de los Duques de Granada, Estella, Navarra, finales siglo
Arq. XII, San Marcos, exterior ábside, Salamanca Arq, XII, Iglesia de San Esteban, exterior, Gormaz, Soria Arq, XII, Iglesia de San Miguel, Palencia, finales siglo Arq, XII, Iglesia porticada, San Pedro el Viejo, exterior, Huesca Arq,XII, Iglesia de San Pedro, fachada principal, Avila Arq, XII, Iglesia de Santa María, portada, detalle, Valdedios, Asturias Arq, XII, Iglesia de Santa María de Valdedios, portada, Villaviciosa, Asturias Arq, XII, Iglesia, San Juan de Duero, interior, Soria Arq, XII, Iglesia de San Juan de Rabanera, exterior, frente, Soria Arq, XII, Iglesia, planta, Valtajeros, Soria, finales siglo
Arq, XII, Iglesia, San Miguel de Teixido, Exterior, La Coruña
Arq XII, Basílica, Santiago de Compostela, Planta, La Coruña Arq, XII, Catedral, Santiago de Compostela, interior, La Coruña Arq, XII, Catedral, Santiago de compostela, interior, Nave Mayor, arcos fajones, La Coruña
Arq, XII, Iglesia, Santiago de Vilar de Donas, Lugo Arq, XII, Iglesia de Santo Domingo, fachada, Soria Arq, XII-XIII, Iglesia, San Vicente, Avila Arq, XII, Catedral, interior, columas de la Girola, Avila
Arq, XII, Iglesia de la Antigua, torre, Valladolid Ara, XII-XIII, Iglesia porticada de San Martín, Segovia Arq, XII, Iglesia porticada de San Esteban, Segovia Arq, XII, Iglesia portocada, S. Esteban,exterior, Segovia Arq, XII, Iglesia porticada, San Lorenzo, Segovia Arq. XII, Iglesia porticada, San Millán, exterior, Segovia
Arq, XII, Iglesia porticada, San Lorenzo, claustro, Segovia Arq, XII, Iglesia de S. Juan de los Caballeros, exterior, Segovia Arq, XII, Iglesia porticada, Sotosalbos, exterior, Segovia Arq, XII, Iglesia porticada, Sotosalbos, pórtico, Segovia Arq, XII, Iglesia de  Valdebárcena, arco y dintel, Santander Arq, XII, Abside, exterior, Iglesia de Nuestra Señora de Valdegama, Palencia, España      

 

S. XIII

Arq, XIII, Iglesia de la Veracruz, Ilustración, exterior, poligonal, templarios, Segovia Arq, XII, Iglesia, La Veracruz. exterior e interior, poligonal, templarios, Segovia Arq, XIII, Iglesia, La Veracruz, exterior, poligonal, templarios, Segovia Arq, XIII, Iglesia, La Veracruz, exterior, poligonal, templarios, Segovia

 

 

CATALUÑA

 

 

Ss. VII-XII

( Arquitectura condal)

Arq, IX-XII, Conjunto Episcopal, S. Pedro, S. Miguel, S. María, Planta, Tarrasa Arq, VII-IX, San Pedro, Vosigodos, Planta, Tarrasa Arq, IX-IX, Santa María, exterior, conjunto, Tarrasa Arq, IX-IX, Iglesia, San Miguel, exterior, Tarrasa Arq, VII-IX, Iglesia, San Pedro, Vosigodo, exterior, ábside, Tarrasa Arq, VII-IX, Iglesia, San Pedro, interior, Bóvedas,Tarrasa Arq, VII-X, Iglesia, San Miguel, Puerta de la cripta, Tarrasa Arq, VII-XII, Iglesia, San Miguel, interior, arcos, bóvedas, Tarrasa Arq, VII-IX, Iglesia, S Miguel, interior, Tarrasa Arq, VII-IX, Iglesia, San Miguel, interior, Tarrasa Arq, VII-IX, Iglesias, San Pedro y Santa María, exteriores, Tarrasa

 

S. XI

Arq, XI, Abadía de Canigó, planta, Rosellón Arq, XI, Abadía, San Martín de Canigó, Exterior, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, Canigó, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, Rosellón Arq, Abadía, Canigó, interior, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interión, Rosellón Arq, XI, Abadía, Canigó, interior, claustro, Rosellón Arq, Abadía, Canigó, interior nave del claustro, Rosellón Arq, XI, Abadía Canigó, interior, claustro y torre, Rosellón Art, XI, Iglesia, Santa Coloma, exterior, lateral, Andorra Arq, XI, Iglesia, Saint Pere, Roda, Interior, Gerona Arq, XI, Colegiata, San Vicente, Exterior, detalle, Carmona, Barcelona 1040
Arq, XI, Colegiata, San Vicente, interior, nave principal, Cardona, Barcelona 1040 Arq, XI, Colegiata, San Vicente, interior, cripta, Cardona, Barcelona, 1040 Arq, XI, Monasterio de San Pedro de Rodes, Gerona 1022 Arq, XII, Iglesia de Sant Jaune de Frontayá, Exterior, Conjunto, Berguedá, Barcelona, Cataluña, España Arq, XI, Iglesia de Sant Jume de Frontayá, Cabecera, Crucero y Cimborrio, Exterior, Berguedá, Barcelona, España Arq, XI, Iglesia de Sant Jaume de Frontayá, Exterior, Cimborrio, Berguedá, Barcelona España Arq, XI, Iglesia de Sant Jaume de Frontayá, interior, crucero, Berguedá, Barcelona, España Arq, XI, Iglesia de Sant Jaume de Frontayá, interior, Berguedá, Barcelona, España Arq, XI, Iglesia de Sant Jaume de Frontayá, Exterior, acceso lateral, Berguedá, Barcelona, España              

 

S. XI-XII

S. XII

 

 

S. XIII

 

NAVARRA

 

S. XI y XII