ESPAÑA

ZULOAGA, IGNACIO

XIX-XX

Postimpresionismo

Pin, XX, Zuloaga y Zabaleta, Ignacio, Autorretrato, M. de Zumaya, Guipúzcoa, 1942

 

Fotografia, XX, Retrato de Ignacio Zuloaga, 1925 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Autorretrato Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Madame Souty reclinada en un sofá, 1921 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, La italiana Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Desnudo de la mantilla y el clavel, 1915 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Condesa Mathieu de Noailles, 1913 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, La Oterito en su camerino, 1936 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, La gitana del loro o El desnudo del papagayo, 1906 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Gitana Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Las pupilas de Matilde, 1906 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Carmen Arconada, 1940 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, En Saint Cloude Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Mis primas, 1903 Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, Mi tío y mis primas, 1898 Pin, XIX-XX, Retrato de la esposa del pintor Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Retrato de Lucien Breval
Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, La señorita Lolita Soriano, 1915 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Mi prima Cándida, 1914 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Doña Rosita Gutiérrez Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, La señorita Malilovka, la rusa, 1912 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Angustias Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, La morenita con chal blanco, 1913 Pin, X IX-XX, Zuloaga, Ignacio, Antonia la gallega Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, La playa de San Sebastián Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Baile gitano en una terraza de Granada, Col. Masaveu, 1922-1923 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Autorretrato, 1931 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Retrato del pintor Balenciaga Pin, XIX-XX. Zuloaga, Ignacio, Pablo Uranga Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Pablo Uranga, 1961 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, José Rodao Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Gregorio Marañón Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Retrat de Rusiñol
Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, El violinista Larrapidi, 1910 Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, Retrato de Manuel de Falla Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, Retrato del marqués d eVillamarciel, 1893 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Retrato de Beruete Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Retrato de Maurice Barres Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Vista de Toledo Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Paisaje, M. Bellas Artes, Bilbao, 1930-1940 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Paisaje de Alhama, 1923 Pin, XIX, >Zuloaga, Ignacio, Juan Sebastián el Cano, Aquarium de Donostia, Guipúzcos, España Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Violinista Pin, XIX. Zuloaga, Ignacio, Don Plácido Zuloaga en su taller o Mi padre en su taller, 1895 Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, Mi padre y mi hermana en París, 1891 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Lucienne Breval en Carmen, 1908 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Mujeres Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, Víspera de la corrida, 1898
Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, La familia del torero gitano, 1903 Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, El picador, El Coriano, 1897 Pin, XX, Zuloaga, Iganacio, La víctima de la fiesta, 1910 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Idolos futuros, 1915 Pin, XX, Zuloaga, Igancio, Torerollos de pueblo, 1906 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Torero Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Juan Belmonte Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Personaje desconocido Pin, X IX-XX, Zuloaga, Ignacio, Personaje desconocido Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Vista de Segovia Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, La catedral de Segovia Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Montes de Calatayud, M. Centro Reina Sofía, 1931 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Mujeres de Sepúlveda Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Paisaje de Antequera Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Paisaje de Castilla, 1909 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Viejas casas de Segovia, 1917
Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Casas del botero de Lerma, 1926 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Rincón castellano Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Casas al sol Pedraza, Zumaia, Museo Zuloaga, 1945 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Motrico Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, El boyero castellano, 1913 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Gregorio de Sepúlveda, 1908 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Gregorio el botero, 1907 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Segoviano, 1906 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Cristo de la sangre, 1911 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, El cardenal, 1912 Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, El borracho en Zarautz Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Hilandera, M. de Zumaya, Guipúzcoa, 1911 Pin, XIX, Zuloaga, Ignacio, La fuente de Eibar, 1888 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Niña en el Baño, 1915 Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Franco Pin, XX, Zuloaga, Ignacio, Millán Astray, M. de Ceuta, España, 1942
Pin, XIX-XX, Zuloaga, Ignacio, Juan Sebastián Elcano, Aquario de Donostia, Espana Fotografía, XX, Ignacio Zuloaga toreando